Terim Açıklaması
Aberration Optik sapma için kullanılan bir terimdir.
Access Level Korumalı alana erişim izni verilmeden önce karşılaşılması gereken güvenlik kriteri veya otorizasyon seviyesidir.
ACFM Dakika başına gerçek kübik feet’tir.
ActiveX Yazılım Bileşenleri
ADPCM Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi ; Verilen bir sinyal-gürültü oranı için ihtiyaç duyulan bant genişliğinin daha fazla azalmasına izin verir.
AES Auto Electronic Shutter,Bir cctv güvenlik kamerasında değişken ışık seviyelerinde video sinyalini otomatik olarak güçlendiren
elektronik devreye verilen isim.
AFC Automatic Frequency Control ; İstenen frekansın devamlılığını otomatik olarak sağlayan devre sistemidir.
AGC Automatic Gain Control; Otomatik kazanç kontrolü.Düşük ışık seviyelerinde video işaretinin seviyesini yükselten elektronik devre.
Alarm Input Alarm Girişi ; Bir güvenlik VCR veya DVR’ına bağlanan bir input, eğer alarm tetiklenmişse üniteyi kayıt başlatması için tetikler.
ALC Automatic Level Control ; Otomatik irisli lenslerde peak/average kontrolü olarak da bilinir.
Aliasing Örneklenmiş veri parazit oluşumudur.
Angle of View Görüş Açısı ; Güvenlik kameraları için, görüntüyü bozmaksızın kamerayı dereceler içerisinde odaklayabildiğiniz açısal aralıktır.
Anti-Money Laundering Kara Para Aklamayı Önleme ; Şüpheli hareketleri izlemek amacıyla düzenlenen uçtan-uca modüler kapasitesine verilen isimdir.
Anti-Passback Bir kart sahibinin giriş kartının bir arka sıradaki şahsa geçmesini önleyen ve onun güvenli bölgeye giriş yapmasına izin veren
bir giriş kontrolü güvenlik ölçüsüdür.
 Anti-Tailgating Yakın takip (tailgating) terimi ; bir kişinin giriş kartını geçirmesi ile diğer bir kişinin veya aracın girişte onu çok yakından
takip etmesi örneği ile ilgilidir.
APB Güvenlik Mekanizması
Aperture Işığın kamera lensinin içerisine girebildiği bir açıklıktır. CCD’ye ulaşan ışık ışınının miktarını kontrol eder.
Aperture Compensation Açıklık Dengeleme ; Nesnenin açıklığının yükselticisini kullanarak daha gelişmiş görüntü elde edilebilen tekniktir.
ARB Auto Recovery Backup: Sunucu ve ip kamera arasında mevcut network bağlantı sorunu düzeldiğinde ip kamera dahili
belleğine alınmış video kaydı otomatik olarak sunucuya transfer edilir.
Artefacts Sıkıştırılan dijital görüntülerde bazen görülen istenmeyen ilavelerdir.
Aspect Ratio Bir görüntünün eninin, boyuna olan oranıdır.
Aspherical Lens Geometrik distorsiyonun etkilerini azaltmak için kullanılan küresel-olmayan bir lenstir.
ATR Adaptive Tone-Curve Reproduction,farklı aydınlık seviyelerine sahip bölgeler arasında kontrast dengelemesi
yaparak bu alanların daha belirgin görünmesini sağlar.
Attenuation Bir sinyalin desibel değerindeki kaybı veya düşüşüdür. Sinyal boyutundaki azalma (kayıp) desibel ile ölçülür.
ATW Auto Tracing White ; Renkli kameralarda kameranın çevredeki renk sıcaklığına göre otomatik (veya manual) olarak renkleri ayarlaması.
Auto Iris Control Işık ayarını kendisi otomatik olarak ayarlar. Kamera ile arasında bir bağlantı kablosu bulunur
Auto-Terminating Otomatik Bağlantı Ucu Seçme ; Video output BNC’nin bağlı olmasına dayanarak, ekipmanın otomatik olarak doğru bağlantı
ucunu seçmesi özelliğidir.
AutoFocus Farklı uzaklıktaki nesnelerin net görünmesini sağlayan teknoloji.
 Automatic Brightness Control Otomatik Parlaklık Kontrolü ; Görüntüleme cihazlarında, kendiliğinden-çalışan mekanizma cihazın parlaklığını ortam
ışığının bir fonksiyonu gibi kontrol eder.
Automatic Iris Yapay Zeka. Aynı zaman da (Automatic Iris) kısaltması. Kameraya gelen ışığı doğru olarak belirlemek amacıyla
otomatik olarak ayarlayan lens.
Automatic Light Control Otomatik Işık Kontrolü ; Kameranın pick-up cihazındaki parlaklığın otomatik olarak görüntünün parlaklığına göre ayarlanması işlemidir.
AWB Auto White Balance ; Renkli kameralarda kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlaması.
Terim Açıklaması
Back Focus Değişik arka odak uzaklıklı lenslerin oluşturduğu netlik kaymalarını gidermek için kameranın algılayıcısını ileri veya
geri mekanik olarak kaydırma.
Balanced Signalling Dengeli Sinyal ; İki kablo kullanarak sinyalleri iletme terimidir, ayrıca sıklıkla kademeli iletim olarak ta anılır.
Bandwidth Bant genişliği, bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir.
Bar Test Pattern Renkli TV alıcılarını ve renkli kaydedicileri ayarlamak için kullanılan özel bir test şeklidir.
Biometrics Biyometri ; Bireylerin retina taraması ve parmak izleri gibi biyolojik özelliklerinin okunmasına dayanarak tanıyan,
bilgisayar tarafından okunabilen bir teknolojidir.
Bit Bir ikili yazım sistemindeki en küçük bilgi parçasıdır. Bir bit yalnızca 1 veya 0’dır.
Bits Per Second Programlamada bit oranı ; bir zaman biriminde işlenen veya iletilen bit miktarıdır. Saniye birim başındaki (bit/s veya bps)
bit miktarı kullanılarak ölçülür
Black Level Görüntünün siyah alanının maksimum sınırlarına karşılık gelen video sinyali seviyesidir.
Blanking Alan ve Satırbaşı Karartma ; Monitör görüntüsünün kapatılması veya eş zamanlama darbesi esnasında görüntüde beliren ince
beyaz çizgilerden kaçınmak için cihazın toparlanması operasyonudur.
BLC Back Light Compensation (Arka Işık Dengeleme); Kameradan arkadan gelen ışığın bastırılarak (dengelenerek) görüntü
üzerindeki karanlık alanların detaylandırılmasını otomatik sağlayan bir kamera özelliğidir.
Blooming Parıldama ; Nokta boyutunun büyümesi nedeniyle parlaklığın aşırı bir seviyeye ulaşarak resmin bölgelerinin odak
ayarsızlığına gelmesi halidir.
BNC British Naval Connector ; Koaksiyel kablo ile input/output portu arasında kullanılan, dişi veya erkek olan ve bağlantının
konnektörün çeyrek bükülmesiyle tamamlandığı bir konnektördür.
Bridging Köprüleme ; Yüksek empedanslı bir video hattının switch boyunca paralel olarak bir video kaynağına gitmesi durumunu
gösteren bir terimdir.
Buffering Capacity Ara Bellek Kapasitesi ; Bilgileri giriş kontrol sistemi veya kapı kontrol cihazının hafızaya alabilmesidir.
Burned In Image İzi Kalan Görüntü ; Yanık izi olarak ta anılır.
Terim Açıklaması
C-Mount 2/3″ ve 1″ lensler için standart montaj.
Camera Sensor “Görüntü Yakalama Cihazı”,”Görüntü sensörü” veya “CCD” olarak bilinir
Cat 5 Category 5 kablosunun kısaltmasıdır. Ayrıca, Ethernet kablosu olarak ta bilinir, bir IP network kamerasından (bazen analog)
monitöre veri transferi yapar.
CCD ‘’Charge-Coupled Device’’ (bit map imajlarının oluşturulması için kullanılan ısıya duyarlı hücrelere sahip cihaz)  terimini temsil eder.
CCIR Video sinyali için Avrupa 625 çizgi standardıdır.
Chroma Burst Renk Patlaması ; Yatay senkronize akım darbesinden sonraki video sinyalinin kapsamına giren referans sinyalidir.
Chrominance Renklilik ; video sistemlerinde görüntünün renk bilgisinin beraberindeki luma sinyalinden ayrı olarak iletilmesinde kullanılan sinyaldir.
CIF Genellikle H.264 sıkıştırma ile kullanılan yaygın bir video çözünürlüğüdür.
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor (Tümler metal oksit yarıiletken) ; Bir CCD’ye benzer, ayrıca sinyale
dönüştürmek için ışığı algılar.
Codec Bir kameranın video beslemesini sıkıştırıp/sıkışmayı açan bir cihazdır (bu nedenle codec olarak adlandırılır).
Color Depth Renk derinliği, bir bit işlemli görüntüde veya video çerçevesi arabelleğinde hem tek bir pikselin rengini belirtmekte kullanılan
bit sayısıdır  hem de tek bir pikselin her bir renk bileşeni için kullanılan bit sayısıdır.
Color Saturation Renk Doyması ; Bir rengin beyaz ışık ile seyreltildiği veya saf hale geldiği bir derecedir. Canlılığı parlak, koyu, pastel, soluk
gibi terimlerle tanımlanır.
Composite Video Tam video sinyali. Video enformasyonu, sync darbe ve eşik referans sinyalinden oluşmaktadır.
Composite Video Signal Bileşik Resim Sinyali ; Yatay ve dikey karartma ile senkronizasyon sinyalini içerir
Compression Veri Sıkıştırma
Constant Bit Rate Sabit Bit Hızı (CBR) kodlaması ; bütün video klip üzerindeki ayarlarınızın belirlenmiş data hızında devamlılığını sağlar.
Contrast Bir resimde koyu değerlerdeki ışık aralığı veya maksimum ve minimum parlaklık değerleri arasındaki orandır.
Crosstalk Ses Karışması ; Sinyaller arasındaki istenmeyen etkileşimdir.
Terim Açıklaması
D-WDR Digital Wide Dynamic Range; Işığın az veya yoğun olduğu durumlarda, ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyerek kameranın net ve
kaliteli görüntü almasını sağlar.
Day Night Day&Night olan kameralar ışık hassasiyetine göre renkli veya siyah&beyaz olarak çalışır.
DC Direct Drive ; Hareketli kameralarda, herhangi bir bakis açisinin daha önceden programlanarak, istenildiği anda program dahilinde
ya da alarm durumunda hizlica gitmesi istenen pozisyondur.
DC Lens Lensin odaklanmasına yardım etmek için enerji (power) kullanan bir lenstir.
DCT Discreet Cosine Transfer ; Dijital bir kayıtta artan dengelemeye izin vererek bir görüntüdeki AGC aralığını kısıtlar.
DDNS Dinamik DNS bir metod, protokol veya network servisidir, networke bağlanan bir cihaz için kapasite sağlar.
Decoder Bir analog/IP kameradan gelen videoyu kodlayan/kodu çözen ve bir NVR/DVR’ye ileten bir cihazdır.
Deep learning Derin öğrenme bir veya daha fazla gizli katman içeren yapay sinir ağları ve benzeri makine öğrenme algoritmalarını
kapsayan çalışma alanıdır. Yani en az bir adet yapay sinir ağının kullanıldığı ve birçok algoritma ile, bilgisayarın eldeki
verilerden yeni veriler elde etmesidir.
Defog Video görüntüsünü iyileştirmek için geliştirlmiş sis giderme / arındırma özelliği
Demist Buğu Temizleme
Depth of Field DOF ; Sensör-lens mesafesinin aralığıdır, lens tarafından şekillendirilen görüntü net bir şekilde odaklanır.
Depth of Focus Odak Derinliği ; Sensör-lens mesafesinin aralığıdır, lens tarafından şekillendirilen görüntü net bir şekilde odaklanır.
Digital Noise Dijital Gürültü ; Renk noktaları veya beneklerinin görüntüsüdür bazen zerrecik olarak anılır, sıklıkla
gölgeler ve karanlık bölgeler olarak belirir.
Digital Signal Processing Dijital Sinyal İşleme ; Veriyi (görüntüyü) sayısallaştıran kameranın bir algoritmasıdır.
DIS Dijital Görüntü Sabitleyici
Distortion Alınan sinyal dalga biçiminin, orijinal sinyal dalga biçiminden sapmasıdır.
Distribution Amplifier Dağıtım Amplifikatörü ; Bir video sinyalini alıp çok sayıdaki bağımsız outputa gönderen cihazdır.
DNR Dijital Noise Reduction sayesinde hareketsiz arka zemin bölümlerinde daha az titreyen bölümler elde edilir.
DNS Dynamic Name Service basitçe IP adreslerinin ve Domain Name’lerin veritabanıdır.
DORI Distance DORI mesafesi, doğru kamerayı ihtiyaçlarınıza göre belirlemeyi kolaylaştıran “genel yakınlık” noktasıdır. DORI mesafesi,
sırasıyla Algılama, Gözleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4’e göre sensör özellikleri ve laboratuar
test sonucuna göre hesaplanır.
DPC Dead Pixel Compensation; ölü piksel,görüntü sensörüne ışığın ulaşmaması sonucunda ortaya çıkan ve bazı noktaların
karanlık yada sürekli parlak kalmasına yol açan bir görüntü bozukluğudur.
Dropout Güç Kaybı ; Bir sinyalin geçici olarak azalması veya kaybıdır.
DSP Dijital Sinyal İşleme ; Kameradaki video sinyalinde arka ışık dengeleme gibi bazı özelliklerin akıllı manipulasyonuna izin verir.
DSS Digital Slow Shutter ; Isiğın çok düstügü ortamlarda, kamera üst üste pozlama yaparak, isigi elektronik olarak
kuvvetlendirir ve anlasilabilir görüntüler verir.
Dual Voltage Çift Voltaj
Duplex Her iki yönde transmisyona izin veren bir devredir.
DVI Video arayüzü standardıdır.
Dwell Time Bir değiştirme anahtarının bir kameradan ötekine geçmeden önce o kamerayı görüntülediği süre.
Dynamic IP Address Dinamik IP Adresi :İhtiyaç duyulduğu zaman, bir IP adresinin bilgisayarlara dinamik olarak nasıl tahsis
edildiğini tanımlamak için kullanılır.
Dynamic Range Maksimum kabul edilebilir sinyal seviyesi ile minimum kabul edilebilir sinyal seviyesi arasındaki farktır.
Terim Açıklaması
EAS Ürün Koruma/Güvenlik Sistemleri ; Perakende mağazalarındaki hırsızlıkları, kütüphanelerdeki kitap hırsızlıklarını veya ofis binalarındaki eşyaların alınıp götürülmesini önlemek için düzenlenmiş teknolojik bir metottur.
Edof Edof (Extended Depth of Field) Genişletilmiş Alan Derinliği, Full focus (tam odaklı) olarakda bilinir.
EIA Elektronik Endüstrisi Birliği ; Elektronik Endüstrileri İttifakı (EIA, 1997 yılına kadar Elektronik Endüstrisi Birliği) Amerika’daki elektronik üreticileri için bir ticari birlik ittifakı olarak oluşturulan bir standartlar ve ticaret organizasyonudur.
Electronic Iris CCTV kameralarındaki bir sistemdir, bir elektronik örtücünün kameraya dahil edildiği yerdedir.
Electronic Iris Shutter Elektronik İris Örtme – veya El Örtücü – iç mekan uygulamalarındaki ılımlı ışık değişikliklerini otomatik iris lenslerini kullanmadan dengeleyen kamera becerisidir.
Emotions Analytics Duygu Analizi; yeni bir alandır. Ruh hali, davranışlar ve duygusal kişilik te dahil olmak üzere insani duyguların tam görüntüsünü tanımlayıp analiz etmeye odaklanır.
EN 45545 EN 45545 standardının 2. Bölümü “Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçlarda Yangından korunma – Bölüm 2: malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışları için gereksinimler” Avrupa genelinde demiryolu araçları için uygulanan yangın deneylerini uyumlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda uygulanan en önemli deneyler radyan paneller ile yüzeye farklı oranda ısı uygulama ve sonuçları analiz etmeye dayanır.
EN 50155 2017 demiryolu uygulamaları için vagonlarda kullanılan elektronik ekipmanı kapsayan uluslararası bir standarttır. Standart, bu elektronik ekipmanın sıcaklık, nem, şok, titreşim ve diğer parametreler dahil yönlerini kapsar.
Encoder Bir analog/IP kameradan gelen videoyu kodlayan/kodu çözen ve bir NVR/DVR’ye ileten bir cihazdır.
Exposure Pozlandırma ; Görüntü sensörü tarafından yakalanan ışık yoğunluğu ve sürenin miktarıdır. Üç element tarafından kontrol edilir: ISO,Açıklık ve Örtücü Hızı.
Exview İleri seviyedeki bir CCD görüntüleyicisine aittir, özellikle spectrumun ucundaki IR’ye yakın, gelişmiş düşük ışık hassasiyeti veren gelişmiş ışık toplama tekniği özellikleridir.
Exwave İleri seviyedeki bir CCD görüntüleyicisine aittir, özellikle spectrumun ucundaki IR’a yakın, gelişmiş düşük ışık hassasiyeti veren gelişmiş ışık toplama tekniği özellikleridir.
Terim Açıklaması
F-Stop Merceğin ışık toplama yeteneği
Facial Capture İnsan Yüzünün Görüntüsünün Yakalanması ; Köşelere monte edilen kameralar kuşbakışı görüntü yakalama konusunda oldukça verimlidirler.
Fiber Optik Fiber optik kablo kullanmak, çok uzun mesafeler boyunca video ve telemetri sinyallerini iletmenin son derece etkili bir yoludur.
Field Bir video ekran çerçevesinin yarısı (262.5 tarama satırı)
Field of View Field of View: Görüş alanı açısal veya gözlemlenebilir doğrusal alan.
Firewall Güvenlik Duvarı ; Bilgisayarınızdan kötü web sitelerine girişi engelleyen bir filtredir.
Flange Back Lenght Bir lensin arka flanşından, sensörün önyüzüne kadar olan mesafedir.
Flickerless Floresan ile aydınlatılmış ortamlarda, floresan ısığındaki titreşimleri tolere etmek için kullanilan kamera özelligidir.
Focal Length Odak Uzunluğu ; Bir lenste, odak noktasından lensin temel noktasına kadar olan mesafedir.
Focal Plane Odak Düzlemi ; Lensin temel noktasına doğru açıda (odak noktasından) olan bir düzlemdir.
Focal Point Odak Noktası ; Bir lensin veya bir aynanın odaklanacağı paralel anlık ışıma noktasıdır.
Foot Candela Bir ışık ölçüsü.Bir feet kare başına lümen.
Forensic Copy Adli Kopya ; bir elektronik cihazın veya ortak medyanın ihtiva ettiği bilginin tam birebir kopyasıdır, geçerliliği ve doğruluğu kabul görmüş bir algoritma tarafından teyit edilir.
FPS Bir güvenlik kamerasının saniye başına kaç video çerçevesini yakalayabileceğini gösteren temel bir ölçümdür. Örneğin 30 fps kamera, bir saniyede 30 kare çeker.
Frame Store Çerçeve Belleği ; Tek bir video çerçevesinin yakalama ve depolanmasının elektronik bir metodudur.
Terim Açıklaması
Gamma Correction Kameranın devre sisteminde yürütülen elektronik bir düzeltmedir.
Ghosting Gölgelenme ; Aynı görüntüde birden fazla görüntünün görüldüğü bir cctv terimidir.
GOP Video kodlamada, bir görüntü grubu veya GOP yapısı kare-içi ve kareler arası düzenlenen sıralamayı belirler.
Graded Index Dereceli Dizin ; Göreceli olarak değişen optik kablolardaki  kaliteli cam kullanımını gösterir.
Gray Scale Gri Tonlama ; Beyazdan, griye ve siyaha kadar çeşitlenen tonların sayısıdır.
Ground Loop Topraklama Döngüsü ; Bir kabloda üretilebilen bir AC akımıdır.
Terim Açıklaması
H264 Bir görüntü sıkıştırma standartıdır ve MPEG-4 Bölüm 10 ya da MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) in muadilidir.
H265 MPEG-H Part 2 olarak da bilinen Yüksek Verimli Video Kodlama, yaygın olarak kullanılan Gelişmiş Video Kodlamasının devamı olarak MPEG-H projesinin bir parçası olarak tasarlanmış video sıkıştırma standardıdır.
HAD Cereyan akımını yalnızca tek yöne gönderen iki terminalli yarı iletken.
Heat Map Veri görselleştirme haritası. Özellikle büyük verilerin anlaşılır / basit görsellere dönüştürmek amacı için kullanılır.
Hertz Saniye başına devir veya titreşimlerin sayısıdır.
HLC High Light Compensation,görüntü içinde parlak noktaları maskeleyerek kameranın ışıktan daha az etkilenmesine,ışık kaynağının çevresindeki detayların daha net görüntülenmesini sağlayan bir teknolojidir.
HS BLC High Spotlight BLC ,görüntüdeki parlak noktaları maskeleyerek kameranın ışıktan daha az etkilenmesine, ışık kaynağı çevresindeki detayların (plaka, yüz, tabela vb.) net görüntülenmesini sağlayan bir teknolojidir.
HSBLC Highlight Suppress Back Light Companzation; karanlık ortamlarda var olan ışık kaynaklarının (araba farı gibi) maskeleyerek diğer detayları görünebilir kılma özelliğidir.
Terim Açıklaması
ICR Infrared Cut Filter Removal; Kamera hassas renk üretimi için renkli bir kamera gibi çalıştığı zaman IR kesme filtresi de çalışmaktadır.ICR ile, filtre kaldırılarak siyah-beyaz modda çok daha fazla ışık hassasiyetine izin verilir.
IGMP IGMP (İngilizce Internet Group Management Protocol), TCP/IP’de çoklu dağıtım (multicast) üyelerini yönetmek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Taşıma protokolü gibi davranmamasına rağmen, ağ katmanının üzerinde çalışması IP çokludağıtımın önemli bir özelliğidir. Tekli dağıtım (unicast) bağlantılardakiICMPye benzerdir. IGMPonline streaming videolarda ve oyunlarda kullanılabilir. Bu tip uygulamaları desteklerken kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
IGMP snooping IGMP snooping, IGMP ağ trafiğini dinleme protokolüdür. IGMP snoopingde kastedilen ismindende anlaşıldığı gibi 2.katman ve 3.katman arasındaki host ve routerler arasındaki konuşma iznini veren protokoldür.
Bir switchte bu protokolden bağlanıldıgı zaman bağlı hostlar arasındaki tüm IGMP paketlerini analiz eder. Bir switch yeni bir multicast grubu için host’a IGMP raporu sunar. Bugrup için host multicast listesine yeni bir port numarası ekler.
IK10 Darbeye Karşı Mukavemet Derecesi
Illuminance Aydınlık Ölçümü ; Metrekare başına düşen ışığın lümen olarak ölçülmesidir, birimi lüks olarak adlandırılır.
Infrared Infrared Kızılötesi, Kızılaltı veya  IR ( Infrared radiation ) olarak tanımlanabilir.
Infrared Transmission Infrared İletimi ; Video ve telemetri sinyallerinin boş alanın karşısına infrared ışın boyunca iletilmesi metodudur.
Intensifier İnsan gözü tarafından görülemeyen ışık dalga boyları
Interference Parazit ; İstenen sinyallerin alımına karışma eğiliminde olan konu dışı enerjidir.
Internal Sync İç Senkronizasyon ; Dış kaynaklara referans vermeksizin, bir kamerada senkronizasyon darbesinin dahili üretimidir.
IP Koruma Sınıfı IP Koruma Sınıfı

IP65 Düşük basınçlı su jetlerinden herhangi bir yönden korunmuştur. Toplam toz girişinden korunmuştur.

IP66 Yüksek basınçlı su jetlerinden herhangi bir yönden korunuyor. Toplam toz girişinden korunmuştur.

IP67 15 santimetre ile 1 metre derinliğe kadar daldırılarak korunmuştur. Toplam toz girişinden korunmuştur.

IP68 Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. Toplam toz girişinden korunmuştur.

IP69K Buhar püskürtmeli temizlikten korunmuştur. Toplam toz girişinden korunmuştur.

IP RATING Koruma endeksidir, dış etkiler tarafından bir çevreleme ile sağlanan korumayı tanımlar.
IR Shift IR Değişimi ; Odaktaki görüş açısının gün ışığı ve infrared ışık arasındaki farklılığıdır.
IVA Akıllı Video Analizi.
Terim Açıklaması
Jitter Titreşim ; Bir dalga biçiminde, mekanik bozukluklar veya bileşenlerin özelliklerindeki değişikliklerin neden olduğu küçük, hızlı sapmalardır.
Terim Açıklaması
Koaksiyel Kablo Bir kameradaki analog sinyali monitöre veya DVR’ye iletmek için kullanılan bir kablodur.
Terim Açıklaması
Lens Kameranın lensi görüş açısını ve yakalanan görüntünün odağını belirler. Pek çok farklı lens opsiyonu vardır.
Lens Preset Positioning Lens Önayar Pozisyonu
Lens Speed Bir lensin ışığı iletme yeteneğine itafen, odak uzunluğunun lensin çapına olan oranı ile temsil edilir.
Level Control Seviye Kontrolü ; Temel iris kontrolüdür.
Line Amplifier Bir transmisyon hattını besleyen video veya audio sinyalleri için yapılmış bir amplifikatördür.
Load Impedance Şarj direnci
Loss Sinyal seviyesindeki veya gücündeki bir azalmadır.
Low Light Zayıf Işık, çok loş ışıklandırma, hatta “normal” karanlık olarak adlandırılır.
LPR Plaka Tanıma Sistemi; Araçların plakalarını okuyup, hafızaya kaydetme kapasitesine sahip olan yazılımdır.
Luminance Parlaklık ; Tek renkli veriden oluşan bir video sinyalinin parçasıdır.
Lux Işı yoğunluğunu ölçmekte kullanılan bir ölçü. Bir feet mum = 10 lux
Terim Açıklaması
Manual Iris Lens Manuel İris Lens ; Sabit bir pozisyonda iris açılması kurulumunu (F stop) manuel ayarlayan bir lenstir. Genellikle sabit aydınlatma uygulamalarında kullanılır.
MATV MATV ; Çoklu girişli televizyon için kullanılan kısaltmadır. RF TV sinyallerinin yayın yoluyla yayınlanarak dağıtılması metodudur.
Mechanical Focus Mekanik Odak (Arka-Odak Askılama) ; Görüntüleme cihazının lensin odak noktası ile mekanik olarak hizalanmasıdır; en önemlisi zoom lenslerde görüntünün zoom aralığı boyunca odakta kalmasını sağlamaktır.
MOD Minimum Nesne Mesafesi ; Verilen bir lensin bir nesne üzerine odaklanabileceği en yakın mesafedir.
Mounting Bracket Montaj Aparatı
Multi-Streaming Çoklu Akış ; Cihazınızın iki veya daha fazla video akış tipinde, farklı özelliklerde, farklı kullanıcılara veya cihazlara yönelik outputlara sahip olmasıdır.
Mux Çoklayıcı ; Bir taneden fazla analog kameranın tek bir ekran üzerinde görüntülenmesine izin veren bir cihazdır.
Terim Açıklaması
NAT Network Address Translation (NAT) bir metottur,IP adreslerinin bir gruptan diğer gruba, gönderimini yapar, son kullanıcılara açıktır.
Neutral Density Nötr Yoğunluk; Görünebilen spektrum boyunca ışığı eşit olarak zayıflatan bir filtredir.
NFPA 130 Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA), çeşitli ortamlar ve uygulamalar için bir dizi güvenlik kodu belirlemiştir. Sabit Kılavuz Yollu Geçiş ve Yolcu Raylı Sistemler Standardı olan NFPA 130, yer altı, yüzey ve yükseltilmiş sabit kızak geçişi ve yolcu raylı sistemleri için yangından korunma ve can güvenliği gereksinimleri sağlar. Bu aynı zamanda depolama tesislerini, tren yollarını, istasyonları, acil havalandırma sistemlerini ve iletişim ve kontrol sistemlerini de içerir.
NFPA 130’un amacı, bir yangın durumunda gerçekçi güvenlik dereceleri sağlamaktır. Bu, yolcuların güvenliğini içeren uygulamalar için çok önemlidir.
Noise Gürültü ; Audio uygulamasından gelmektedir ve elektrik enerjisinin veya parazitin rastlantısal ani çıkışını ifade eder.
Terim Açıklaması
Onvif IP kamera açık platform standardı. Farklı marka cihazların ortak bir platformda birleştirmek için kurulmuştur.
OSD Menü Sistemi
Terim Açıklaması
P-Frames P-Kareler ; Daha önceden kodlanmış olan diğer görüntülerin kodlamasına ihtiyaç duyarlar.
P-iris P-iris; precise iris control, hassas diyafram kontrolü olarak açıklanabilir. Kamera bu iris sistemini destekleyen bir yazılıma sahiptir.

Bu yazılım sayesinde iris kontrol motorunu kameradan aldığı alan derinliği bilgisine göre çok hassas bir şekilde ayarlar.

Pan/Tilt Üzerine bir kamera monte edilebilen, hem istikamet açısında (pan) hem de düşey düzlem de (tilt) harekete izin veren bir cihazdır.
Pattern Hareketli kameralarin, kontrol etmesi istenen noktalarin manuel olarak gezilmesi, gerekli açilardan ve yeterli zoom oranlari ile baktirilmasi ve bu hareketlerin ayni anda kayit altina alinmasidir.
Peak To Peak Tepeden tepeye ; Bir sinyalin en düşük negatif değerden, en yüksek pozitif değere kadar ölçülmesidir.
People Counting Kişi Sayma
Personal Identity Verification HSPD 12’ye cevaben NIST bilgisayar güvenlik departmanı federal görevlilerin ve sözleşmeli personelin federal tesislere ve bilgi sistemine girişlerinde tanınması ve teyit edilmesinin geliştirilmesi için yeni bir program başlattı.
Phase Adjustable Ayarlanabilir Faz (Hat Kilitleme) ; Kameraların farklı fazlardaki A.C. voltajlarından beslenirken sıralanması için hat kilitleme işleminin geciktirilmesi kapasitesidir.
Phase Alternate Line Renkli TV Yayın Standardı (PAL) ;  Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın çoğunda kullanılan bir analog TV kodlama sistemidir.
Picture In Picture Resim İçinde Resim;Ekran üzerinde bir büyük kamera görüntüsünün daha küçük kamera görüntüleri tarafından çevrelenerek gösterilmesine izin veren bir özelliktir.
Pinhole İğne delikli kameralar çok küçük bir delikten görebilen, çok küçük bir lense sahiptirler. Bu tip kameralar gizli uygulamalarda kullanılırlar.
Pinhole Lens İğne Deliği Lens  ; Kameranın/lensin saklanmasının gerektiği uygulamalarda kullanılan lenstir.
PIR Passive Infrared,cisimlerin sıcaklıkları dolayısıyla ortama yaydıkları,insan gözünün göremediği kızılötesi dalgaları almaya ayarlı devre ve bu devreyle elde edilen algılayıcı.
Pixel Görüntü öğesinin kısaltmasıdır. Bir piksel, bir kısmı sistemin içerisinden geçen elektrik sinyali ile tarif edilebilen bir televizyon görüntüsünün en küçük alanıdır.
Pixels Per Foot Piksel-Ayak; Ayak başına piksel anlamına gelir ve görüş alanı fiziksel mekan,nesnelerin boyutlarını ve bir kameranın çözünürlüğünü göreceli ifade etmenin bir yoludur.
POE Tek bir network kablosu üzerinden veri ve enerjiyi güvenli bir şekilde aktaran sistem. Ayrı bir power kablosu ihtiyacını ortadan kaldırır.
Poe Injektör PoE; Kablosuz Giriş Noktalarında veya kablolu LAN üzerinde bağlı olan diğer cihazların 110/220 VAC güç ihtiyacını ortadan kaldırır.
PoE Wattage PoE Watt Gücü ; Muhafazasız çift bükümlü kablolama üzerinden 48 volt AC güç dağıtımını kapsar. Mevcut olan kablo tesisatı ile çalışır.
Pon PoN “Power over Network” kısaltması.
Post Record Kayıt Sonrası ; DVR’nin bir hareket tespit olayı sonrasında kayıt yapma yeteneğidir.
PPPoe DVR bağlanmasının mümkün olmadığı uzak yerlerde, DVR’a değiştirilebilen ip adresi tahsis edilmesi anlamına gelir.
Pre Record Kayıt Öncesi ; DVR sistemlerindeki bir ayardır, hareket kaydını uygular.
Preset Hareketli kameralarda, herhangi bir bakis açisinin daha önceden programlanarak, istenildigi anda program dahilinde ya da alarm durumunda hizlica gitmesi istenen pozisyondur.
Privacy Masking Gizlilik Maskesi (Güvenlik Maskesi) ; Bir gizlilik maskesi belirli kameralar üzerinde görüntünün belirli bir kısmının şeklini bozmanıza veya tamamen bloke etmenize imkan tanıyan bir ayarlamadır.
PSIA PSIA ; Fiziksel güvenlik için network güvenlik cihazlarının birlikte çalışabilme kapasitesini yükseltme standardizasyonudur.
Terim Açıklaması
QCIF Quarter Common Intermediate Format ; Full CIF’ın dörtte bir çözünürlüğündedir.
QSXGA 2560X2048 çözünürlüklü, 5:4 en/boy oranlı ekran teknolojisidir.
QVGA 640X480 maksimum çözünürlüğün çeyreğidir.
QXGA 2048X1536 çözünürlüklü, 4:3 en/boy oranlı ekran teknolojisidir.
Terim Açıklaması
RAID Birden fazla harddisklerin tek bir yığınsal depolama cihazına bağlanmasını sağlayan teknolojidir.
Real Time Video kanalı başına 30 fps oranıyla tam çerçeve kayıt ve görüntü veren DVR’lar ‘’gerçek zamanlı’’ olarak anılırlar.
Reflected Light Genellikle feet mum ya da lux cinsinden ifade edilir.
Remote Viewing Uzak Erişim ile Görüntüleme;DVR ve NVR’lerde kullanıcının canlı veya kayıtlı kamera görüntüsünü, internet bağlantısı olduğu sürece, bir laptop, smartphone veya tablet üzerinden görüntülemesi özelliğidir
RG59 Bir CCTV koaksiyel kablo türüdür.
RGB Kırmızı, Yeşil, Mavi; genellikle bilgisayarlarda kullanılan monitör tipleridir.
RLE Run Length Encoding ; Data sıkıştırmanın çok basit bir şeklidir.
ROI Kamera video akışında ilgi alanı belirleme.
Roll Dalgalanma;Bir dikey senkronizasyon kaybıdır, bir receiver veya monitörde görüntünün yukarı veya aşağı hareket etmesine neden olur.
Router Bir router’in rolü, iki veya daha fazla network arasında bir köprü olarak tanımlanabilir.
RS232 İki cihaz arasındaki seri veri transmisyonu için düzenlenen bir standarttır. Pin ve fişi boyut, şekil ve pin sayısı anlamında tanımlar.
RS422 Dört kablosu dengelenmiş, ortak hat çoklu bağlantılı veri iletimi sunumudur.
RTSP Veri dağıtımı üzerinde kontrol için bir uygulama-seviyesi protokolüdür, gerçek-zamanlı özelliklere sahiptir.
Terim Açıklaması
S/N Oranı Video sinyalinin toplam gürültüye olan oranıdır.Bu sayı kameranın ne kadar sinyal gürültüsüne tolerans göstereceğini ve aynı anda iyi bir görüntü desteği sağlayacağını temsil eder.
Sense Up Düşük ışık seviyeli ortamlarda daha net ve parlak görüntü elde edilmesini sağlar
Sensivity Bir kameranın verili bir sahneyi verili bir ışık miktarı ile yeniden üretme yeteneği
Sharpness Keskinlik.
Shutter Sensöre entegrasyon zamanının (ışığın) 1/60 saniyeden az olan kontrol yeteneğidir; örneğin hareket eden trafiği durdurma hareketi.
Smart IR Kamera,gece görüş moduna geçtiğinde otomatik olarak aktif olur ve gelişmiş IR hassasiyet kontrolüyle,karanlık ortamdaki nesnelerin satürasyona uğramadan çok daha net bir görüntü alınmasını sağlar.
Spike Ani Voltaj Yükselmesi ; Bir akım darbesi esnasında büyüklüğün ortalama akım darbesi büyüklüğünü oldukça aştığı kısa süreli bir geçiştir.
SSDR Samsung Süper Dinamik Aralık, parlak alanları aynı seviyede tutarken sahnedeki karanlık alanları otomatik olarak aydınlatır.
SSNR Samsung Süper Parazit Azaltma Özelliği
Standart Minimum Signal RF sistemlerinde 75 ohm’da 1000 mikrovolt’tur; video sistemlerinde 1-VPP kompozit, 0.7-VPP kompozit olmayandır.
Static IP Address Statik IP Adresi ; İnternete her girdiğinizde aynı olan bir IP adresidir.
Structure Yapı / Donanım Özellikleri
Switch Bilgisayarların ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine bağlanmasına olanak veren ağ donanımlarından biridir.
Sync Senkronizasyonun kısaltması.
Terim Açıklaması
Tampering Sabotaj
Tearing Yatay çizgi gruplarının kuralsız bir yöntemle yer değiştirdikleri görüntü koşulunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Telephoto Uzaktaki bir nesnenin büyük görüntüsünü oluşturmak için kullanılan bir mercek.
Termal Kamera Termal kameralar gözle görülemeyen infrared radyasyonu elektrik sinyallerine çevirerek görülebilir hale getiren bir teknolojidir.
TFT Bu teknoloji temel olarak flat bilgisayar ve video ekranları üretimi için kullanılır.
Time Zone Bir faaliyetin izin verildiği zaman aralıkları
Timebase Corrector Zamana Dayalı Düzeltici ; Senkronize olmayan video sinyallerinin sinyal işlenmeden önce sıralanmasını sağlayan elektronik devredir.
Timelapse VCR Genellikle VHS formatındaki bir video kaydedicidir, kayıt işlemini yavaşlatabilir ve kaydedilen çerçeveler arasında bir zaman atlaması yaratır.
Tracking Bandın video kafasından geçtiği hız ve açıdır.
TVL Kamera çözünürlüğü TVL olarak anılır. Yatay televizyon satır sayısı anlamına gelir.
Twisted Pair Bir kablo türüdür. Anlamı “bükümlü çift” demektir.
Terim Açıklaması
UDP Bilgisayarlar arası iletişim için basit fakat sağlıksız bir veri iletisi servisi sağlayan bir protokoldür, konsept olarak TCP’nin karşıtıdır.
Underexposed Düşük Işıklandırma ; Görüntüye yetersiz ışığın ulaşarak karanlık görünmesine yol açan bir durumdur.
Terim Açıklaması
Vandal Proof Bir koruma standardıdır
Variable Bit Rate Değişken Bit Hızı; Kodlama veri hızını azaltır ve sıkıştırıcı tarafından ihtiyaç duyulan veriye dayanarak kurmuş olduğu üst limite ayarlar.
Varifocal Lens Değişken odaklı lens,  iki farklı odak uzaklığı arasında istenen görüş açısının manuel olarak ayarlanabildiği lens çeşidi.
VCA İp kameralarda video içerik analiz sistemi.
VCR Activator Bir PIR kamera ile kullanıldığı zaman, otomatik olarak evsel videonuza kayıt talimatı veren bir ünitedir.
VD Güvenlik kamerasında kameradan referans olarak gelen video sinyaline göre irisin kontrol edildiği lens,otomatik iris lens çeşitleridir.
VDA Video Distribution Amplifier ; Tek bir video inputundan, birden fazla video outputu veren bir cihazdır.
Vertical Interval Switching Dikey Zaman Aralığı Anahtarlama ; Ardışık anahtarların, bir sonraki kamerayı göstermeden önce, bekleme süresi geçmiş olsa bile mevcut alan bitene kadar beklemesidir.
Vext Vext ; VCR tarafından üretilen vuruş darbesini kullanan bir çoklayıcı (multiplexer) özelliğidir.
Video Amplifier Video Amplifikatörü; Görüntü sinyallerinin geçişi için kullanılan bir geniş bant amplifikatördür.
Video Band Kompozit bir video sinyalinin iletimi için kullanılan bant genişliği frekansıdır.
Video Gain Video sinyali gücünde amplifikatör tarafından yapılan bir artıştır.
Video Motion Detection VMD : Görüntüdeki kontrast değişiminin elektronik analizi yapılarak hareket algılaması yapılan sistem
Vidicon Yaygın bir kamera görüntü yakalama tüpü.
Visibile Light İnsan gözü tarafından görülebilen ışık dalga boyları
VVide Burst Merkez ile arasi uzun olan kameralarin Burst Isaretini bozulmamasi için gerekli özelliktir.
Terim Açıklaması
Watchdog Güvenlik Zamanlayıcısı ; Yetkisiz girişi tamamen engelleyen güvenlik ölçülerine sahiptir.
Waterproof Su geçirmez
Wavelet Dalgacık ; Görüntü sıkıştırmada faydalı olan matematiksel bir kodlayıcı/kod çözücüdür.
WDR Wide Dinamic Range;Işığın az olduğu veya ışığın yoğun olduğu(parlak) yerlerde ışığı ortalama düzeye getirerek gerekli olan yüksek kaliteli ve doğru görüntünün elde edilmesini sağlar.
Weatherproof Hava koşullarına dayanıklılık
White Light Görünür ışığın tüm spektrumu
Wiegand Wiegand bir özel bilgi kodlama formatıdır.Giriş kartları, anahtar etiketleri, yaklaşım okuyucuları ve giriş kontrol ile ilgili diğer ürünler ve cihazların kodlamasında kullanılır.
Worm Write Once Read Many ; Yalnızca bir kez yazılabilen dijital depolama ortamı ile ilgilidir.
WPA WPA ; Wi-Fi Korumalı Giriş (WPA) ve Wi-Fi Korumalı Giriş II (WPA2) iki giriş protokolüdür. VE güvenlik sertifikası programları kablosuz bilgisayar ağlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Wi-Fi Birliği tarafından geliştirilmiştir.
Terim Açıklaması
Y/C Y/C ; Video görüntülerinin 2 ayrı parça halinde, 2 ayrı kablo ile gönderilmesi metodudur. Bileşen parçalar;  Y (Siyah ve Beyaz parça) ve C’dir (renkli parça).
YUV YUV ; Bir renk boşluğudur, tipik olarak bir renkli görüntü iletişim hattı gibi kullanılır.
Terim Açıklaması
Zoom Lens Değişken odak uzaklığı olan bir lenstir.
Zoom Ratio Zoom Oranı; Bir zoom lensin odak uzaklığı başlangıcının (geniş pozisyon) odak uzaklığı bitimine (telefoto pozisyon) olan oranıdır. Tipik olarak 10x’tir.

Main Menu